Informacje

"ATECO Kancelaria Majątkowa" powstała w 1993 roku i jest zarejestrowana pod numerem 5408/1993 w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Siedlce.
Właścicielem firmy jest Roman Wiktor Osypiuk.

Działamy w następujących dziedzinach:

 • wycena nieruchomości i innych składników mienia
  (Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 981)
 • wycena maszyn i urządzeń
  (Rzeczoznawca Dyplomowany SIMP, nr certyfikatu 694,697)
 • wycena szkód i odszkodowań majątkowych
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
  (Uprawnienia nr 29/AES/2009)
 • kosztorysowanie
 • badania i analizy rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych

Gwarancja wiarygodności firmy to:

 • przynależność do organizacji zawodowych:
  • Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,
  • Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich
 • licencje i uprawnienia zawodowe
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Nasi klienci to:

 • Banki i przedsiębiorstwa
 • Osoby fizyczne
 • Sądy
 • Komornicy Sądowi
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej

Referencje przedstawiamy na życzenie potencjalnych klientów.


^