Pracownicy

dr inż. Roman Wiktor Osypiuk

Rzeczoznawca Majątkowy, Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP,
Biegły Sądu Okręgowego w Siedlcach w zakresie wyceny nieruchomości, ruchomości i maszyn i urządzeń.

dr inż. Anna Wolska

Specjalista rynku nieruchomości. Rzeczoznawca ds. szkód majątkowych. Absolwentka Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

mgr inż. Agnieszka Sosa-Fednar

Asystent rzeczoznawcy. Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska  Politechniki Rzeszowskiej i Studiów Podyplomowych Wyceny Nieruchomości.

Danuta Krasuska-Biernacka

Specjalista do spraw budownictwa. Uprawnienia budowlane nr UAN-4224/142/128/87. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. MAZ/BO/0770/04.

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

inż. Adam Mróz

Inżynier leśnik. Specjalista do spraw leśnictwa i ochrony środowiska. Biegły Sądu Okręgowego w Siedlcach w zakresie leśnictwa.

inż. Jerzy Sowa

Inżynier mechanik. Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP. Biegły Sądu Okręgowego w Siedlcach w zakresie wyceny maszyn i urzadzeń.

wosypiuk.jpg

Roman Wiktor Osypiuk:
+48 602481258

awolska.jpg

Anna Wolska:
+48 503367628

zdjęcie Agnieszka.jpg

Agnieszka Sosa-Fednar

dkrasuska.jpg

Danuta Krasuska-Biernacka:
+48 693 34 61 65


^