Pracownicy

dr inż. Roman Wiktor Osypiuk

Rzeczoznawca Majątkowy, Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP,
Biegły Sądu Okręgowego w Siedlcach w zakresie wyceny nieruchomości, ruchomości i maszyn i urządzeń.

dr inż. Anna Wolska

Specjalista rynku nieruchomości. Rzeczoznawca ds. szkód majątkowych. Absolwentka Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

mgr inż. Anna Supeł

Asystent rzeczoznawcy. Specjalista ds. monitorowania rynku. Absolwentka Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziału Leśnego i Studiów Podyplomowych Wyceny Nieruchomości.

Danuta Krasuska-Biernacka

Specjalista do spraw budownictwa. Uprawnienia budowlane nr UAN-4224/142/128/87. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. MAZ/BO/0770/04.

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

inż. Adam Mróz

Inżynier leśnik. Specjalista do spraw leśnictwa i ochrony środowiska. Biegły Sądu Okręgowego w Siedlcach w zakresie leśnictwa.

inż. Jerzy Sowa

Inżynier mechanik. Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP. Biegły Sądu Okręgowego w Siedlcach w zakresie wyceny maszyn i urzadzeń.

wosypiuk.jpg

Roman Wiktor Osypiuk:
+48 602481258

awolska.jpg

Anna Wolska:
+48 503367628

Ania-zdj.jpg

Anna Supeł

dkrasuska.jpg

Danuta Krasuska-Biernacka:
+48 693 34 61 65


^