Uprawnienia

  • wycena nieruchomości (uprawnienia zawodowe nr 981)
  • wycena maszyn i urządzeń (certyfikaty SIMP nr 694 i 697
  • budownictwo (uprawnienia budowlane nr UAN-4224/142/128/87)
  • budownictwo (uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr 29/AES/2009
swiadectwo.gif

Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

swiadectwo-2.gif

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

upr_budowlane.jpg

Uprawnienia budowlane


^